Refugees zijn van alle tijden en alle culturen

Gedenkmonumenten

[Bruggetje: in het verlengde te behandelen van het werk van Henk Oddens > memorials ]

Refugees are and will be of all times and all cultures

Syrian Refugee Crisis

In WOI is er een vlucht van meer dan 1 miljoen Belgen naar Nederland, op een dan nog veel geringer bevolkingsaantal in Nederland. Toen een warm onthaal, nu?

Professor van der Dunk, In zijn werk: Vluchten voor de Grote Oorlog, WOI, over de essentie van het vluchteling-zijn:

Vluchtelingen worden gehalveerde mensen.De vluchteling verliest de basis voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De zekerheid, die voortvloeit uit een natuurlijke vertrouwdheid met zijn omgeving. De zelfstandigheid, die berust op de zekerheid van dàt vertrouwen, namelijk dat wat men geleerd heeft: dat de eigen waarden en normen geldige pasmunt zijn. Vluchtelingen worden geduld en het is altijd die verborgen verwachting dat zij zich dankbaar zullen betonen voor die dulding, hetzij bij hun gastheren, hetzij bij henzelf, omdat ze denken dat hun gastheren dat verwachten. Wie is aangewezen op medelijden, leeft met een hypotheek.

Hulp bij meningsvorming

Nuance aanbrengen is moeilijk. Bronnen controleren nagenoeg ondoenlijk. Flarden nieuws, oneliners, de media en de mening thuis….  Een complex thema. Emoties alom, die algauw als waarheid over de buhne gaan. Het bespreekbaar maken helpt: hoe orden je en geef je gewicht aan alle berichtgeving en meningen die tot je komen? Wat is er aan de hand? Wat is de achterliggende oorzaak? Welke en wiens kijk zit erachter? Kijkend naar andere continenten, andere tijden: waar  zitten overeenkomsten en verschillen? In de wijze van vluchten, in de context, de reden erachter? In de reacties erop?   Wat kun je erover zeggen vanuit een terugkijkende blik. Geeft dat aanknopingspunten voor het denken over situaties vandaag?’ Met de wetenschap van vandaag ,kun je zeggen dat…’ . Hoe verwerkt je informatie tot een eigen mening?

[moeilijke onderwerpen aankaarten]

[Refugee Republic  : hulp bij het inleven in hoe het is om in een opvangkamp te leven]

Waar gaan alle vluchtelingen heen wanneer ze Nederland hebben bereikt?

P1110615

10/10/15 De Volkskrant. Bron COA, Vluchtelingenwerk

Wat kun je zeggen over de protesten tegen vluchtelingen-asielzoekers? Veelal is het protest een reactie op nieuwsberichten. Deze zijn lang niet altijd accuraat zo blijkt uit historisch onderzoek naar eerdere protesten. En ook nu maakt het uit welke bronnen je leest, Telegraaf of Trouw… Is er meer protest of hebben we er nu meer oog voor? Ben je het eens met de tegenstanders of voel je oncomfortabel bij het harde geluid?

Fact-check: Wat klopt er feitelijk van uitspraken als:

  • ze mogen allemaal hier blijven. Ze krijgen allemaal meteen een uitkering. [nee, personen uit Kosovo of Albanië bijvoorbeeld niet; mensen uit Afghanistan en Irak  ook lang niet altijd; mensen uit Syrië en Eritrea maken grote kans op een – voorlopige verblijfsvergunning , voor nochtans meestal vijf jaar].
  • Nederland wordt overspoeld [let op de kleuring van woorden!] door asielzoekers. Europa doet veel te weinig aan opvang in de regio. Europa had deze crises toch kunnen zien aankomen. [het is een complex vraagstuk. Momenteel zijn er wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen! Met veel oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten. Ook zijn door alle landen veel budgetten teruggeschroefd richting UNHCR en het Wereldvoedselprogramma, terwijl de noden toenamen en er niet kon worden ingespeeld met adequate opvang in de opvangkampen in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië en Turkije. Ja, en wanneer wordt een optelsom gemaakt, vaak met de kennis achteraf].
  • de grote steden vangen veel te weinig vluchtelingen op. We hebben er niets over te zeggen waar ze komen te wonen. [steden huisvesten  meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de opvanglocaties vooral ‘nieuwe’ asielzoekenden. Er zijn besluiten nodig op de korte termijn en op de lange termijn, waardoor informeren wel altijd moet, maar insptraak niet altijd mogelijk is. Het COA gaat over de opvang en kijkt daarbij ook naar bereikbaarheid, milieu, beschikbaarheidsduur, capaciteit en gemeentelijk bestemmingsplan, effecten op onderwijs-zorg-veiligheid. Een provincie vangt een aantal statushouders op in verhouding tot het aantal inwoners.].
  • zij krijgen zo een woning, wij moeten erop wachten. Om de hoek staat een kantoor leeg; daar kunnen ze toch in. [het gaat om verschillende vormen van huisvesting die allemaal op elkaar moeten aansluiten; noodopvang, doorstroomwoning, verblijfswoning; daarnaast heb je te maken met allerlei regelgeving, bijvoorbeeld rondom tijdelijke huurcontracten en moeten wetten worden aangepast].
  • gevaarlijk hoe Wilders de mensen ophitst. Het zijn allemaal Moslims. [ De overheid is het intern intrinsiek – vanuit de verschillende bloedgroepen die politiek actief zijn – oneens over de aard en aanpak van vluchtelingen. Het maakt dus uit wie de uitspraken doet; bijvoorbeeld VVD / PvdA / PVV / D66 / SP / CDA / Groen Links, et cetera]. Bovendien zijn niet alle Syrische  Moslims Jihadisten en is de tweede grootste groep –   Eritreeërs – overwegend christen].

Zie ook materiaal Codename Future voor Vluchtelingenwerk

William Turner detail Willen van Oranje III Torbay 1688

William Turner, detail aankomst Willen van Oranje III uit Holland in Torbay 1688. Tate.

Dorothea Lange Migrant Mothern (Hungarian Refugees)

Jacob Lawrence Black History and Life

Henk Wildschut

artikel.cgi

in memoriam bootvluchtelingenGateway-to-Lampedusa Gateway to Europe, een memorial door de Italiaanse artiest Mimmo Paladino

page-front-1000x715musuems-so-what-51-638