Monumenten en gedenktekens

Monument voor Adolf Hitler en Anna Frank

Een opdracht van Gijs Assmann voor Mister Motley. Een opdracht die aansluit bij de opdrachten bij het werk van Henk Oddens

 • 1; Maak een voorstel voor een monument voor het graf van Adolf Hitler
 • 2; Maak een voorstel voor een monument voor Anne Frank

http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/opdracht-ii-monument-gijs-assmann

Een monument is een gedenkteken dat een historische gebeurtenis of persoon symboliseert. Daarnaast kan een monument een overblijfsel van architectuur, nijverheid of kunst zijn. Het woord monument stamt van het Latijnse ‘monumentum’, wat ‘dat wat herinnert’ betekent.

Ontwerp twee monumenten in de ruimste zin van het woord. U hoeft dus niet perse een object op een sokkel midden op een plein te maken. Uw ontwerp verduidelijkt:

 • hoe gaan de monumenten eruit zien
 • van welke materialen worden de monumenten gamaakt
 • welke lokatie kiest u voor de monumenten
 • welke afmetingen hebben de monumenten

Uw ontwerp:

 • bestaat uit twee schaalmodellen van de monumenten, schaal 1:20.
 • heeft bij de schaalmodellen tenminste één mensfiguur (ook schaal 1:20) om de verhoudingen te verduidelijken
 • gaat vergezeld van twee tekeningen waarop voor elk van de twee monumenten duidelijk wordt hoe zij zich in hun omgeving nestelen
 • gaat vergezeld van een korte motivatie (maximaal 100 woorden)
 • bevat een naam voor elk van de twee monumenten
 • is gedocumenteerd in maximaal twee foto’s (te weten één foto per model).

Let op:

 • vermijdt clichématige symboliek
 • het monument moet een ervaring genereren
 • uw presentatie is een visuele introductie op uw ontwerpen
 • tekst wordt alleen gebruikt in uw begeleidende motivatie.