Herman K.-stijl & inhoud

Kleurreflectie

In zijn werken baseert Kuijer zich op de onderlinge reflectie van kleuren. Hij laat kleuren en kleurenreeksen op elkaar inwerken. Hierdoor ontstaan weer andere kleuren. Unieke kleuren. Kuijer onderzoekt in zijn werk de spanning tussen regelmaat  en toeval. Orde en chaos. De wetmatigheid zit hem in het zorgvuldig opbouwen van kleurenreeksen. Op het oog echter lijken de nieuwe kleuren die ontstaan toeval.

Herman kiest de kleuren meestal intuïtief. Maar de kleurmenging ontstaat waar hij dat wil! Iedere combinatie van kleuren komt slechts op één plek in het werk voor. Nergens een herhaling! Hij gebruikt hiervoor een elektronisch programma. Het kleurprogramma bevat maar liefst 20 computeruren.De leds worden in- en uitgeschakeld gedurende intervallen. Misschien kun je zeggen dat Herman Kuijer meer musicus is dan sculpturist. Hij zoekt naar de toonhoogte van een kleur, het juiste akkoord tussen twee kleuren, de juiste aanslag. Zijn kleurenpalet beweegt zich als een melodie over de gevel. In een esthetisch, schilderachtig ritme van kleuren. Patronen van kleur die elkaar, de totale gevel én hun omgeving belichten.

Ga er maar eens goed voor staan en ontdek de kleurenopbouw!

Spiritueel environment

Licht speelt door de eeuwen heen een cruciale rol. De makers van de goudmozaïeken in Byzantium willen er het licht mee vangen. De makers van de gebrandschilderde ramen van de Franse Kathedralen evenzo. Herman Kuijer zegt zich verwant te voelen aan De Stijl. De kunstenaars van deze groep zoeken naar een manier om de beeldaspecten zo zuiver mogelijk te gebruiken. In de lichtkunst geven met name het schijnsel zélf en de lichtbron vorm en inhoud aan het kunstwerk. Het lichtobject is hier geen doel-op-zich, maar speelt een ondersteunende rol binnen het grotere geheel van het gebouwencomplex. Het licht maakt je alert op hoe de ruimte waar je bent, in elkaar steekt.

Klankkleur

Zoals een andere kunstenaar werkt met hout of steen, zo geeft Kuijer vorm aan licht. Herman Kuijer experimenteert al lang met licht. Zijn eerdere werk kenmerkt zich vooral door monochrome, éénkleurige vlakken die hij combineert met neon- of TL-licht tot lichtschilderijen. In de tijd wordt zijn werk meerkleurig en meerdimensionaal. Ruimtelijker. Inspiratoren vindt hij in Dan Flavin, Bruce Naumann, Robert Morris en Don Judd. Op internet is over hem veel informatie beschikbaar!