Joost van Santen- Hemel en Aarde

 

Uit het Gemeente-archief: de Aanleiding

google
Schaduwen vormen een sculptuur op zich. wat doet de zonnestand? Hoe valt de schaduw straks?

“Geen bezwaren”.

Dat is de uitslag van de inzageperiode van de bouwvergunning. Waar gaat het om? Om één van de grootste opdrachten in de kunstgeschiedenis van Veldhoven. Om een idee te geven. De gemeente investeert tussen 1992 en 1997 630.000 gulden in openbare kunst. Omdat het zo’n belangrijke investering is, belegt de gemeente een aparte bijeenkomst voor omwonenden. Gastspreker is de kunstenaar: Joost van Santen. 300 genodigden, 35 aanwezigen. Want zoals De Ahrenberger op 12 februari schrijft: “Het gaat toch om kolossale dingen die mensen voor hun deur krijgen. Het gaat om een volstrekt uniek werk, dat nog nergens is geplaatst. Bij het maken van het definitieve ontwerp heeft de kunstenaar rekening gehouden met de opmerkingen van de bevolking”.

Er wordt een hele projectorganisatie voor ingericht. Want de werken komen te staan aan een van dé hoofdaders van Veldhoven: de Heemweg. Alleen al de installatie van een kunstwerk vraagt drie uur. Het verkeer wordt ervoor stilgelegd. Bij de opening zijn honderden mensen op de been, terwijl de regen met bakken uit de lucht valt. Om de lichtobjecten goed uit te laten komen gaat de straatverlichting voor één keer uit. Kinderen van Basisschool De Rank zetten langs de route met hun breeklichtjes de sculpturen extra in het licht. Dat is ook wat de gemeente graag ziet: een feestelijke en uitnodigende uitstraling. Het kunstwerk vormt een visitekaartje voor het héle centrumgebied. Meer in ambtenarentaal uitgedrukt zegt ze: “De confrontatie met kunst kan de grens in het ervaren van de werkelijkheid van alledag verleggen. Dit kan leiden tot reflectie, verdieping, verbazing, verwondering, ontroering of ook gechockeerd zijn”.