MONUMENTAAL
  • Zonder Titel - Bart Slegers
  • Zonder Titel - Wim Geeven
  • Zonder Titel - David Vandekop

Monumentale kunst is van alle eeuwen.  Kenmerkend vooral is haar grote formaat. Het kunstwerk als een opvallend teken in de publieke ruimte.  Ver boven de maat van het menselijke. Indrukwekkend, weids. Daarom zie je eigenlijk wel in alle landen dat monumentale kunst vaak fungeert als symbool van het Goddelijke of van Kracht en Macht.