Henk Oddens – zonder titel

Uit het Gemeente-archief: de Aanleiding

Miepe Oddens, Collectie Noordwijkerhout (1965), brons, 27x27x26,5. Sokkel hout, 10x18x12

Miepe Oddens, Collectie Noordwijkerhout (1965), brons, 27x27x26,5. Sokkel hout, 10x18x12

Henk Oddens. 2e in een gezin van tien kinderen. Gepokt en gemazeld, al ruim 50 jaar in het vak. Kunstenaar. Krijgt op zijn 7e de naam ‘Michelangelo’ omdat hij rechtstreeks met een schroevendraaier beton te lijf gaat. Dat is nog eens gedreven! Bekend portrettist. Geeft nog altijd enthousiast les in zijn atelier in Eindhoven. Leerling van Nico Molenkamp en Gerard Princée (compositieleer) , assistent van Paul Gregoire. Werkt jarenlang in een bronsgieterij, waar hij ook zijn eigen beelden giet en contact legt met andere kunstenaars. Waaronder Charlotte van Pallandt en latere leermeester Wessel Couzijn. Zijn beelden worden na aanmelding bij de Contraprestatie aangekocht, hoewel hij volgens de regels eigenlijk te jong is. Al in zijn tijd in Tilburg begint hij met het maken van portretten; een tijd heeft hij daar niets meer mee, maar vanaf 1975 pakt hij het weer langzaam op om er nooit meer mee te stoppen… De kop van stadsbeeldhouwer Hildo Krop (1884-1970) is in 1965 zijn eerste BN-er.

Henk en Vlisco

In 1967 sluit hij zich aan bij de kunstenaarskolonie van Finsterwolde in Groningen. Amsterdam blijft trekken en in 1969 is hij er alweer terug. Eindelijk een groot atelier, dus Henk kan gróóts gaan werken. In 1974 wordt hij lid van de Nederlandse Kring van Beeldbouwers. Nee, Henk zit niet stil en is beroepsmatig betrokken bij het wel en wee van het vak. Hij geeft les in houtbewerken aan stichting De Wiele te Geldrop en Culturele Activiteiten Nuenen, is gastdocent aan de Technische Hogeschool Eindhoven, is lid van de Bossche Commissie Beeldende Kunst (de BKR-commissie) en van de Eindhovense Commissie Stadsbeeld. Veel kunstenaars die beelden maken voor het Veldhovense kent hij van nabij door het Beeldhouwers Overleg Eindhoven. Antoinette Briët, Theo van Brunschot, Heinz Reijnders. Allen spannen zich in om de beeldhouwkunst onder de publieke aandacht te brengen en betere ateliervoorzieningen te bepleiten. Henk begeleidt ook de ontwerpers van Vlisco – momenteel nog altijd zeer toonaangevend in stoffendessins – in het vrije werken.Om inkomsten te verkrijgen neemt hij na afschaffing van de BKR-regeling in 1987 steeds vaker opdrachten aan voor Monumenten & Gedenktekens. Het werk op De Oude Kerkhof Veldhoven past daarin. Een werk dat refereert aan de Christelijke Begraafplaats, midden tussen die van andere gezindten in de onmiddellijke nabijheid van een voormalig kerkje. Hij is sterk religieus. Henk treedt zelf via de Gurdjieff-beweging toe tot de orthodoxe kerk. Onder de naam Serafim bouwt hij aan de Serafimkapel te Asten en heeft hij de hand in het decoratieve houtsnijwerk voor de iconostase van de Eindhovense Grieks-orthodoxe kerk aan de Hoogstraat.

P1090251

Uitnodiging bij onthulling van het gedenkteken. Overigens geen afbeelding van het voormalige kerkje.

Geschiedenis gedenkteken voormalige De Oude Kerkhof in d’Ekker

De opleiding Bouw regio Eindhoven maakt een reconstructie van de kerk. Ze doet opgravingen. Duidelijk wordt hoe de fundamenten van de oude kerk zijn. Als markering worden muurtjes opgemetseld. Om het gebied worden beukenhaagjes geplaatst, wat vroeger gewoonte is bij begraafplaatsen. Het geheel wordt op 16 mei 1994 overgedragen als historisch monument door Stichting Historisch Erfgoed. Het oorspronkelijke kerkje behoort tot de vroegere St. Caeciliakerken, is de parochiekerk van Zonderwijk en dateert van omstreeks 1250. Na de Vrede van Munster wijst de Staat het in 1648 toe aan de Gereformeerden van Veldhoven. Echter in 1798 wordt het opnieuw eigendom van de katholieke parochie. De kerk wordt in 1814 afgebroken, omdat het in vervallen staat verkeert. De toren blijft bewaard. Al volgt ook daarvan sloop in 1834.
Vanaf 1798 worden gereformeerden en katholieken gescheiden begraven. Ieder heeft een eigen kerkhof. De Hervormden liggen in het oostelijk deel. Vanaf 1978 worden op de kerkhoven alleen nog partners begraven van diegenen die er al liggen. In 1992 worden de graven van De Oude Kerkhof geruimd. De geruimde graven zijn overgeplaatst naar de Algemene begraafplaats De Hoge Bocht. Aanleiding voor de gemeente voor het plaatsen van een gedenkteken als herinnering aan het voormalige kerkhof.
Let op: de naam luidt De Oude Kerkhof en niet Het Oude Kerkhof. Het historisch monument gaat vooral over de hof bij de kerk en niet het kerkhof!

Eervolle opdracht in cultuurhistorisch perspectief

De gemeente wil een gedenkteken als blijvende herinnering aan hen die hier begraven liggen. Zij wil blijvend aandacht voor deze historische locatie. Van belang is dat de Reformatorische Kerkgemeenschap zich in het ontwerp kan vinden. En dat een en ander goedkeuring heeft van Stichting Historisch Erfgoed.
Daarnaast omvat de opdracht:

  • het behoud en laten samenvallen met de omgeving van de twee majestueuze beuken op een vlak terrein; het bieden van een groenvoorziening voor de omgeving;
  • een onderhoudsarm en vandalisme bestendig kunstwerk;
  • de wens is een klassieke uitvoering: gehakt en gepolijst marmer;
  • bijzonder aandacht gaat uit naar Henk’s antwoord op de vraag: “Hoe de gevoeligheden die spelen bij funeraire kunst te combineren met artistieke uitgangspunten”.