Henk O- stijl & inhoud

Henk is bekend met de vraagstelling en heeft oog voor de gevoeligheden die spelen. Hij maakt een schetsontwerp en een schaalmodel / maquette vooraf. Hij licht zijn ontwerp toe:

P1090248De vier zijkanten van de opstaande vorm verwijzen naar de Schepping van de mens, vanuit het verzamelen van stof uit de vier windstreken. De vier zijkanten symboliseren de vier windstreken. De wind kan ongehinderd aan elke kant door het kunstwerk heen en heeft vrij toegang. De openheid en de spits van de centraal in de opengewerkte rechthoekige vorm geplaatste obelisk verwijzen naar de HOOP die daarmee is verbonden. Onderaan op het plateau van waaraf de rechthoekige vorm is opgetrokken, bevindt zich centraal in het midden van iedere zijde een symbool. Dit benadrukt het herinnerings- en verwijzingsaspect. Een generiek symbool. Een recht kruis in een cirkel als algemeen christelijk teken, niet specifiek protestants of katholiek”.

 Zonder titel, voorbij memorial

Bekende monumenten zijn van nationaal belang. Denk aan De Dokwerker (Februari-staking 1941) van Mari Andriessen, het Nationale Monument op de Dam (Bevrijdingsdag!) van Rädecker of De Naald van Gerrit de Zeeuw (waar in Apeldoorn met Koninginnedag 2009 acht doden vallen, waaronder de bestuurder van de auto).

Aan hen die hier begraven werden.
Aan hen die hier begraven werden.

Verleden verbinden met heden en toekomst

Een gedenkteken is transcedent, gaat ervan uit dat haar waarden en inspanningen van betekenis zijn voor volgende generaties. Houdt zowel het hedendaagse als het verleden in gedachten. Verbindt met een onderliggende boodschap. Legt druk op de samenleving om kritisch en collectief alert te zijn op wat plaatsvindt in de wereld. Het vraagt aandacht voor hoe ideologieën kunnen sturen. In die zin is het ‘didactische’ kunst. Monumenten & Gedenktekens richten zich niet alleen op wat het waard is om te onthouden, te memoriseren. Een memorial. Het dient ook als aanzet tot debat over geschiedenis in de tijd van nu. Het krijgt en behoudt zijn betekenis in de context van nu. De betekenis zit in die context, wordt gegeven door de context, zit niet in het beeld zelf. Daarop sluit de abstractie van het beeld goed aan. Het duidt op transhistorie. Op universaliteit. Het beeld staat in ruime interpretatie voor álle gestorvenen. Of misschien nog breder: alle kwetsbaren in een samenleving. Los van geloof, politiek, etniciteit of landsgrenzen. Het raakt aan de idee van de emotie als een collectieve verantwoordelijkheid zonder een collectief voelen. Publiek gedeeld eigendom, eigenaarschap van allen. Het staat voor contemplatie: beleven en bezinnen. In die zin past ook de titel: Zonder titel