Polychromie-vorm & materiaal

In totaal zijn 18 standaard kleuren gebruikt. Bewust standaardkleurenreeksen, om de mogelijkheden bij verdere bouwpraktijken open te houden. Vooruitziend, want in april 2001 volgt een uitbreiding van het sportcomplex.

Piet laat de situering van de kleurenreeks als ook de afstand tussen de kleuren afhangen van de ruimte. De lichtval speelt daarbij een grote rol. Licht maakt kleuren zichtbaar. Hij relateert álle afmetingen, vormen en kleuren aan elkaar en de kleinere gehelen weer aan de plaats in de ruimte.

Tot in de puntjes doordacht!

De gekleurde vlakken bevinden zich ruimschoots boven ooghoogte. De felste kleur bevindt zich aan de schaduwzijde en wordt daardoor getemperd. De gleuven tussen de platen verminderen met hun schaduwwerking de intensiteit van de kleuren. De meest rustige zijde is de zijde aan de straatkant, de voor het gebouw meest bepalende zijde. Op het eerste gezicht een kakofonie, een chaos aan kleuren, bepaald door het toeval. Maar vergis je niet, de plaatsing van de kleuren heeft dus niets te maken met willekeur! Een afgewogen keuze in stralingskracht en grootte van de kleurvlakken. Piet maakt veel gebruik van kleur-tegen-kleur contrast. Van complementair contrast. Hij gaat voor volle kleuren, kleuren met een hoge verzadiging van pigmenten. Dit wordt ook wel kwaliteitscontrast of saturatie genoemd. Hij maakt gebruik van warme kleuren, het groen in de omgeving zorgt voor ‘koud-contrast’. De kleuren verbinden zich als een reflector met de wisselingen van het licht in de rondom het gebouw aangebrachte groene beplanting. De gekozen kleuren gaan een samenspel aan met de vrij hoge beplanting. Die geeft de kleurvlakken een natuurlijke sluier en onderbreken deze. De beplanting rondom speelt dan ook een essentiële rol en maakt deel uit van het ontwerp!

Vorm als dragers, liefst geometrisch

Piet maakt veel gebruik van geometrische en met name rechthoekige vormen, al is hij bij de sporthal gebonden aan de contouren van het gebouw. Het gebouw is een constante in de tijd, te midden van een natuurlijke omgeving, waarin zich variatie en wisseling van kleur en licht voordoet. ’s Avonds wordt het gebouw aangelicht.

  • kleurcodes
  • kleurstalen
  • zijgevel sporthal Atalanta
  • keramisch meerkleurig element Piet Dirkx
  • bestellijst kleurnummers
  • locatie keramische elementen

Vormgeving gebouw met duidelijke driedeling

  • Dak en metselwerk zijn grijs. De deur en kozijnen zijn grijs in diverse tinten, ter benadrukking van de logische constructie van het gebouw. Schuine dakdelen overeenkomstig de omliggende woonhuizen.
  • De profielen geven reliëfkarakter aan de plankprofielen. Het zijn stalen plankprofielplaten, die zich tussen het metselwerk bevinden , tussen basis en dak. De bakstenen fungeren als een soort van sokkel voor de verticale platen erboven. De verticale delen vormen met hun kleurrijke vlakverdelingen en streepsgewijze kleurtoepassingen een nieuwe huid voor het gebouw.
  • Het strakke van de opstaande wandelementen wordt doorbroken door de timpanen. Deze krijgen uitgesproken accenten. Ze voegen een speels element toe aan het geheel. Ze zijn met de hand geverfd! Voorschrift: maximaal twee kleurvlakken per timpaan en maximaal twee kleuren per timpaan. Het fries voegt zich als vanzelfsprekend in de omgeving.
  • Op de plek van de voormalige drie timpanen zijn Trespaplaten aangebracht in papyrus wit, zodat de plek een geheel vormt met de rest van het gebouw. De nieuwe buitengevels krijgen vier keramische, geglazuurde bloemvormen. Ze hebben iets weg van grote gekleurde bloemkolen. De grootste siert de voorgevel, de andere drie de zijgevel rechts. Het werk laat je het gebouw aftasten op zoek naar ritme en patronen. Het werk ontsnapt zogezegd aan zijn eigen begrenzing in de nieuwe begrenzing die Piet Dirkx eraan geeft.