Opdrachten

van kinds af aanLeren over kunst, leren door kunst

Uitwerking werkvormen: 10x open werkvormen. Activerend. Werkvormen in aansluiting op onder andere De Culturele Loper (Provincie Brabant) en Cultuur in de Spiegel.
• stellen van vragen• onderzoeken
• sprekende objecten • durven creëren
• mogelijke werelden • reflecteren

Kapstok: ontdekkend leren, conceptueel denken en ontwerpend uitvoeren.

6 denkroutines:
1. bevragen en onderzoeken;
2. observeren en beschrijven;
3. vergelijken en verbinden;
4. op zoek gaan naar complexiteit;
5. verschillende standpunten ontdekken;
6. redeneren, beweringen onderbouwen met argumenten .

Inzet: inslijten van informatie, variatie in doe-activiteiten, combinaties van kunstdisciplines, straatwerk = levensechte settingen. Combineren van bestaande kennis, reflectief vermogen en het reorganiseren van inzichten, interpretaties en perspectieven om tot nieuwe inzichten te komen.

Doel: eigen (re)creatieve denkstrategieën ontwikkelen én eigen originele oplossingen vormgeven. Dus in combinatie met praktijklessen.

Schema samenhang werkvormen: Kunsteducatie Cultuur in de Spiegel Cultuureducatie met Kwaliteit

groeien in kunstiedereen naar eigen kunnen zijn eigen weg ontdekken