Antoinette Briet

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

Antoinette Briët werkt veel in brons, maar ook in hout of roestvast staal. Haar werk is herkenbaar, in gradaties van abstracties. Zij ontleent haar werken aan eerdere stijlen, waaronder de klassieke beeldhouwkunst en het kubisme.  Haar eigen leven en leefomgeving is haar inspiratiebron. Heeft ze een bepaald thema gekozen, dan probeert ze dat op vele manieren uit te werken in vorm, structuur en huid. De thema’s in haar leven herkent ze soms in dieren. Antoinette beeldt de oerkracht van de natuur uit, zoals die ook in het dier naar voren komt. En oervrouwen, naar de Godin van de Vruchtbaarheid.

Engagement: tot aan de jaren 80 nemen kunstenaars vaak stelling in een maatschappelijke kwestie. ‘Kunstenaars vanaf de P1090297jaren 80 denken niet echt meer in voor-en-tegen, in termen van actie-reactie. Veel kunstenaars vinden dat geen enkele traditie beter of slechter is dan de andere. De visie is er meer een van gelijkwaardig: westers- en niet-westers; man – vrouw; vorm – inhoud, toegepast -autonoom; high culture- low culture. Vanaf de jaren 90 zie je een nieuw soort van engagement met en door kunst ontstaan. Kunst kan naast de esthetische beleving de gastvrijheid, dialoog, een gevoel van gemeenschappelijkheid en verbondenheid bevorderen. De sociale ruimte in een stad versterken. In het hier en nu. Met haar kunst kan een gemeente haar waarden onderstrepen en tot leven laten komen in de dagelijkse omgeving.

Beelden hebben vaak een diepere laag, waarin die waarden, overtuigingen, referenties zitten. Een beeld staat dus vaak voor meer dan je op het eerste gezicht ziet. Kunst put uit allerlei mogelijke bronnen. Dit wordt ook wel eclectisch genoemd.

 

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

  • Wat voor gereedschap heeft de kunstenares nodig om dit te kunnen maken? Kun je deze werken verbinden aan eerdere stijlen of perioden?
  • Welke woorden komen er allemaal in je op bij het zien van ‘Salomo De Raaf’ en ‘De Danseres’? Hoe komt dat dat deze bij je opkomen?
  • Waarom denk je dat Antoinette kiest voor de raaf als dier en hem de naam Salomo geeft?

 

‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de besinfo tpreking van het kunstwerk. 

  • Uitleg over werkproces in brons. Brons en marmer zijn de klassieke materialen in de beeldhouwkunst. Eventueel voorbeelden en effecten. Andere klassieke elementen in dit beeld zijn … Wat zijn andere materialen waarin je kunt werken?
  • Handschrift van een kunstenaar: toets van de eigen werkwijze om een bepaald effect bij de aanschouwer op te roepen. Structuur van het oppervlakte van het materiaal / de huid. Compositie: toepassen van de grondvormen in het beeld, ook ter stabiliteit. Ritme: methode om een beweging te ordenen. Beweging: verbinding van de verschillende elementen in het beeld.
  • City branding: Geschiedenis van Veldhoven: vier kerkdorpen: Meerveldhoven – Oerle –Zeelst – Dorp. Eigen regie, niet onder de vlag van Eindhoven. ‘Oud en wijs genoeg’ om zelf een veelbelovende plek te bieden om te wonen, te recreëren en te leven. Kring 2 gemeente: brede faciliteiten voor haar inwoners, dus ook op het gebied van Kunst en Cultuur. De waarden van Veldhoven: verbondenheid – kwaliteit – diversiteit.

 Aan de slag! Waarom deze activiteit? jpeg opdracht Antoinnette B doe denk