Bart Slegers

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

Architectuur, bouwkunst en beeldhouwkunst hebben gemeenschappelijke noemers. Het concept, de ruimte, het constructieve en het werken en bouwen met concrete materialen in een ruimte.
Tekens, verbindingen, ruimte: sculptuur.
Raakvlakken met mathematiek, natuurkunde, scheikunde, techniek.

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

  • Ordening, symmetrie, zwaartekracht, reeksen en herhaling, compositie, … aan het werk van Bert Slegers zijn veel meetkundige, mathematische aspecten te ontdekken. Welke zie jij?
  • ‘Kunst maken is vooruit kijken en achteruit denken’, wat wordt hiermee denk je bedoelt?
  • Stijlloos bestaat niet! Ieder kunstwerk is een uitspraak van de maker. Je beelden zijn luisterpost en verkenner tegelijkertijd. Wat inspireert je? Wat zijn elementen die je herkent ‘als jouw handschrift’ ?

info t‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk.

  • In een sculptuur worden rationele en irrationele aspecten met elkaar verbonden en ruimtelijk beeldend vertaald. Veel abstracte werken gaan over ruimten, massa’s, volumes, vormen. Het gaat over dingen en eigenlijk ook niet. Restruimte, tussenruimte, binnen een ruimte blijven of erbuiten gaan. Het winnen van ruimte. Een bijna Nederlands grondprincipe… Wat zijn effecten?
  • Bewegen, staan, liggen, vallen, vasthouden, leunen, doorbuigen, hangen, hellen, zweven, het zijn allemaal fysieke spanningsmomenten, die je fysiek het hoofd kunt bieden. Wat zijn daarvoor manieren?
  • Om te ondersteunen of te dragen zijn verbindingen nodig. Stapelingen, bundelingen, verknopingen, stellages, steigers, … Er is altijd een ordening die noodzakelijk is door de fysieke eigenschappen van het materiaal. Constructies vragen om het bepalen van de mate van complexiteit, stevigheid, breekbaarheid en het omzeilen van de zwaartekracht. Welke keuzes ga je maken?

Bart Slegers: kunstenaars

Bart Slegers: opdrachten [wachtwoord via gmail]

jpeg opdracht Bart S doe denkjpeg opdracht Bart S doe denk 2