David Vandekop

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

David Vandekop ontleent zijn inspiratie aan mythologieën. Verhalen die mensen in de Oudheid houvast geven om te dealen met de wereld om hen heen. Dit om verschillende leefwerelden te begrijpen en inzichtelijk te maken.

Wat beweegt mensen in onze complexe wereld van groeiende mondiale verbondenheid?
Onderzoeken van de belevingswereld van verschillende groepen mensen van dichtbij.
Leren om met een kritische blik naar je eigen leefomgeving en cultuur te kijken.

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

 • Elke kunstenaar heeft zijn eigen milieu, zijn omgeving, zijn eigen plek waar hij kan aarden. Vandekop vindt zijn inspiratie in mythen (in de eigenschappen ervan; het gaat hem niet om het realistisch weergeven en het Zeeuwse landschap (zand, zee, dijken, verkavelingen). Op die plek vindt hij zijn voornaamste bronnen van inspiratie. Op welke plek vind jij je belangrijkste bron van inspiratie? Waarom daar? Wat kun je doen om je inspiratie hoog te houden?
 • Op het treinstation vraagt iemand aan je wat leuke plekken en dingen om te doen zijn in Veldhoven. Wat is je antwoord?
 • David Vandekop maakt in zijn latere jaren vooral ook werken van klei. Een ambachtelijke manier. Heb jij suggesties om oude ambachten opnieuw ‘Hip & Happening, Alive & Kicking’ te maken?

info t‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk. 

Stil staan bij de antropologie van Veldhoven.

 • Het sociaal gebruik van taal en de relatie tussen taal en cultuur.
 • Materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen.
 • Het fysieke, biologische gedrag van mensen.
 • Het sociale gedrag, de economische structuur en de ideologie (incluis religie) van bevolkingsgroepen.
 • Huidige ziel van Veldhoven blootleggen.

Werken in (zelfbakkende) klei en / of chamotte

 • Ontdekken en benutten van de plastische eigenschappen van keramische klei. Ervaring opdoen in de basisprocessen en basistechnieken van keramisch werken. Opbouw platen, stroken, bolletjes); structuur en textuur aanbrengen met verschillende materialen en gereedschappen in de klei: de huid tot leven brengen!
 • Vormgeven aan je artistieke keuze. Smoel geven aan je eigen penning = kiezen voor emotie = kiezen voor expressie!
 • Het geven van feedback = opbouwende kritiek. Wat zijn zoal ‘de spelregels’?

Aan de slag! Wat ga je doen? Waarom deze activiteit?

 

jpeg opdracht David V doe denkjpeg opdracht David V doe denk 2