Henk Oddens

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

Een gedenkteken is transcedent. Gaat ervan uit dat haar waarden en inspanningen van betekenis zijn voor volgende generaties. Houdt zowel het hedendaagse als het verleden in gedachten. Verbindt met een onderliggende boodschap. Legt druk op de samenleving om kritisch en collectief alert te zijn op wat plaatsvindt in de wereld. Het vraagt aandacht voor hoe ideologieën kunnen sturen. In die zin is het ‘didactische’ kunst.
Het dient ook als aanzet tot debat over geschiedenis in de tijd van nu. Het krijgt en behoudt zijn betekenis in de context van nu. De betekenis zit in die context, wordt gegeven door de context, zit niet in het beeld zelf. Het duidt op transhistorie. Op universaliteit.

Het beeld van Henk Oddens – het gedenkteken aan De Oude Kerkhof – staat in ruime interpretatie voor alle kwetsbaren in een samenleving. Los van geloof, politiek, etniciteit of landsgrenzen. In die zin past ook de titel: Zonder titel…

Cultuur kan niet zonder medium. Monumenten en gedenktekens zijn bijzondere media. Herinnering en werkelijkheid verbinden zich met elkaar, met emotie als belangrijke drijfveer. Geheugen-gedrag-reactie. Construeren van de herinnering naar de toekomst. De keuze zegt iets over hetgeen waarmee je je engageert. Het medium activeert de eraan verbonden (sociale) situatie. Wie mensen wil beïnvloeden zal proberen het zelfbewustzijn te beïnvloeden.

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

 • Wat kan de reden van de kunstenaar Henk Oddens zijn om een monument of gedenkteken de naam te geven ‘Zonder titel’ ?
 • Monumenten en gedenktekens zou je kunnen zien als vormen van ‘didactische’, onderwijzende kunst. Ben je het hier wel of niet mee eens?
 • Welke monumenten en gedenktekens ken jij? Vind je het belangrijk dat deze worden onderhouden? Dat de onderliggende boodschappen worden doorgegeven? Waarom wel of waarom niet?

info t‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk. 

 • Hoe universeel is universeel? Waarden en normen zijn cultuurgebonden, subcultuurgebonden, zijn niet statisch. Veranderen door de tijd. Wiens memorie? Welke memorie?
  Gedenken heeft ook met positiebepaling te maken. Van kinds af aan spelen kinderen ‘politie en boefje’. Ieder sprookje kent de boze tovenaar en de prins op het paard…
  De tegenhanger van monumenten & gedenktekens is misschien wel propagandistische of utopische kunst. Propaganda in de ogen van wie? Waarom propaganda?
 • 70 jaar na WOII en nog langer na WOI is de materie nog steeds actueel. Gedenktekens en propaganda werken beide aan een doel in het kader van maatschappelijk engagement, inzet gericht op maatschappelijke solidariteit. Welke beeldelementen zet de kunstenaar daarvoor in?
 • Bovendien kan meer worden herdacht dan het gedenken van oorlogsslachtoffers. Het raakt veel thema’s gezien de wereldgebeurtenissen. Welke rol spelen deze in het menselijk bewustzijn?
  Denk aan de positie van homo’s, de oorlog in Syrië, pestproblematiek, standpunten van politieke partijen rondom bijvoorbeeld integratie, ethische vraagstukken,…
  Wat hebben gedenktekens en ideologische oproepen te maken met vandaag de dag?

  Berlijn, The Key of return, Palestijnse vluchtelingen uit de regio Bethlehem
  Berlijn, The Key of return, Palestijnse vluchtelingen uit de regio Bethlehem. ‘Reizend’object, 9m met inscripties in verschillende talen.

  VIDEO: the key of return

  [Thema Havo Strijd]

  [Thema vluchtelingen]

   

Aan de slag! Waarom deze activiteit?

 

jpeg opdracht Henk O doe denk

jpeg opdracht Henk O doe denk 2

 

poster Protest Art 7e Biennale Berlijn (2012)
poster Protest Art 7e Biennale Berlijn
El-Lissitzky Prounenraum (1923-reconstructie1971)collectie Van Abbemuseum. Foto Peter Cox
El-Lissitzky Prounenraum (1923-reconstructie1971)collectie Van Abbemuseum. Foto Peter Cox. Utopie, avant garde vroege Sovjet Unie