Herman Kuijer

VIDEO: Spencer Finch

ARTIKEL: Jeppe Hein

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie

Met de komst van nieuwe media heeft een kunstenaar meer mogelijkheden om vormen te scheppen in een ruimte. Dit heeft invloed op de traditionele artistieke context en interpretatie van kunst.
De techniek biedt mogelijkheden voor menging van disciplines zoals voorheen niet mogelijk is. Vaak ook zet het actief aan tot participatie in kunst. Zelf meedoen / zelf aan de slag gaan met geluid, lichteffecten, bewegende beelden. Kunstenaars hanteren zowel het uitgestraalde licht en geluid, als ook de licht- en geluidsbron. Bijvoorbeeld een laserstraal. Heel autonoom wordt licht toegepast in installaties waar met behulp van lezen, spiegels, reflectoren en dergelijke de omgeving wordt gemanipuleerd.

Sommige werken zijn pas echt ‘af’ als het publiek erin een rol speelt. Soms met een mentale boodschap (bijvoorbeeld aandacht voor daklozen of massaconsumptie of om multiculturele issues aan te kaarten) of gewoonweg om de stedelijke ervaring te versterken.

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

 • Wat vind jij van dit soort vormen van kunst?
 • Kun je kunst maken met de computer?
 • Zowel Herman Kuijer, Jaume Plensa,  Jeppe Hein en Peter Struycken (zie hierboven) combineren sculpturen met architectuur en technologie. De werken trekken op verschillende wijze aandacht voor de ruimte, beleving van tijd en kleur: hoe doen de kunstenaars dat?
  Ken je misschien nog andere voorbeelden om publiek bij een kunstwerk te betrekken? (Mag ook in een museum of andere ruimte plaatsvinden)
 • Welke projectiemethoden en mediatechnologieën kunnen jullie met elkaar opnoemen?

 

info t‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk. 

De aanzet tot autonoom gebruik van licht en geluid stamt uit de tijd van de Futuristen in Italië. De Italianen gaan licht gebruiken als materiaal. Dan Flavin zet in 1963 in Amerika een toon vanuit het minimalisme met zijn lichtsculpturen van neon-buizen. Tot aan zijn dood in 1996 is hij een invloedrijk man op de hedendaagse kunst. Licht, projectie en scherm – in welke vorm dan ook – zijn niet meer weg te denken uit de kunst. Gewild om magische, illusionaire, 3-dimensionele interventies te doen. Jenny Holzer gebruikt Led al in de 70-jaren. Veel werken combineren lichtobjecten en teksten. Intertextuality: licht als abstractie van iets concreets. Licht, een krachtig medium om oude rituelen en symbolen te visualiseren.

 • Er ontstaan vloeiende grenzen tussen verschillende media. De laptop en computer zijn inmiddels prachtinstrumenten om visuele digitale kunst te maken. Sterker nog: computerart is nu een kunstvorm op zich! Kunstenaars maken gebruik van kennis en methoden die in eerste instantie niet direct tot het beeldende gebied behoren en inmiddels wel.
 • Ook het concept van kunstwerken in de publieke ruimte verandert. Kunst roept steeds vaker om een publiek, om het te vervolmaken (meedoen, deelnemen aan) of te legitimeren.
 • Toelichting op lichtkunst- en designtoepassingen door gebruik van nieuwe mediatechnologieën, zoals computers, sensoren, animaties en andere bekende projectietechnieken.
  Samenhang is er ook met dans en muziek en wiskunde. Want ook binnen deze vakken vallen termen als: maatvoering, schaal, vorm, patronen, proporties, oriëntatie, tijd en ritme.

Aan de slag! Wat ga je doen? Waarom deze activiteit?

 

jpeg opdracht Herman K doe denk

jpeg opdracht Herman K doe denk 2