Piet Dirkx

dagenmaanden-augustus Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

 •  Bewust omgaan met beeldelementen als lijn, vorm, vlakverdeling, kleur.
  Bewust spelen met volume en grenzen. Met lichtval en schaduw.
  Komen tot een idee en afstemmen van kunstwerk en maakproces in samenspraak met anderen.

VIDEO: tentoonstelling Magic Hour, David Batchelor (1955) over zijn inspiratie door Mondriaan. Hoe hij de verwantschap ontdekt…
VIDEO: werk van Gunilla Klengberg ‘Wheel of Everyday Life’.e Ze maakt per computer seriematige werken van abstracte patronen. Bestaande uit lokale logo’s en bekende merken. In haar werk combineert zij het (oosterse) spirituele met de (westerse) consumptiewereld. Combineert zij binnen- en buitenruimte en daarmee linkt zij de publieke en private sfeer. Ze balanceert op de rand van de esthetische ervaring van ‘plezierig en te veel’.

 

Open vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kiactiviteit-gesprekjk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek… .

 • Is Piet Dirkx zijn werk 2-D (een schilderij) of 3-D (een beeld sculptuur)?
 • Wat denk je dat Piet hiermee bedoeld?: “Kleur is wel individueel te benoemen, maar niet individueel te beoordelen…”
 • De opmerking bij het werk van Piet Dirkx  luidt wel eens: “Dat kan ik ook”. Hoe denk jij hierover? Of welke nuances zou je kunnen inbrengen? Hoe kijk jij in dit verband naar bijvoorbeeld een Mondriaan?

 

‘Binfo tULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk.

 • Achtergrondinformatie over De Stijl en Neo-Plasticisme. Langs rationele weg de universele principes van iedere kunstvorm vaststellen en toepassen. Beelding = de rechtstreekse uitdrukking van de werkelijkheid. Nieuwe Beelding + nieuwe uitdrukking geven van de werkelijkheid. Dualiteit tussen de idee van de kunstenaar en de materie om ons heen. Bij De Stijl ideoplastisch = ver weg van het beeld zoals je dat waarneemt in de wereld en natuur om je heen. Bestaande uit alleen de elementen en de beeldingsmiddelen: ruimte, vlak, kleur, lijn en de relatie ertussen. De compositie. Gezuiverd van alle materie geeft het volgens deze visie de essentie weer van de natuur en de wereld. Wat staat voor: universele harmonie en evenwicht. Voor de beeldhouwkunst is van belang: het platte vlak heroveren op de architect. Binding van architectuur en schilderkunst.Er zitten (hoofdzakelijk visuele) raakvlakken met Piet Dirkx. Ook hij werkt veel met horizontale en verticale lijnen, overkruisende hoekpunten en met volle kleuren (zij het niet perse de primairen rood, blauw, geel en zwart, grijs en wit). Ook Piet onderzoekt de essentie van kleur. De onderliggende filosofie en benadering is totaal verschillend. Hoewel ook Piet zich regelmatig afvraagt: wat speelt er in de zeldzame wereld van de kleuren wat ons ontgaat, omdat ons verstand het eenvoudig niet kan bevatten?
 • Achtergrondinformatie over fresco’s: met name voorbeelden (in verband met kleurgebruik en de vaak ook ‘totaal aankleding’ van een ruimte). Piet is onder de indruk van de totaalaanpak van Pierro della Francesca.

  De Geschiedenis van het Ware Kruis (1452 - 1466. Arezzo.
  De Geschiedenis van het Ware Kruis (1452 – 1466. Arezzo.
 • Achtergrondinformatie kleurbeïnvloeding. Titel van Piet zijn werk voor Atalanta hierin meenemen! (Over de polychromie en de wisselingen van het licht in het groen).

Aan de slag! Waarom deze activiteit?

jpeg opdracht piet D doe denk