Wim Geeven

dagenmaanden-augustusKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma kunsteducatie.

Hanteren en herkennen van elementen in de uiterlijke verschijningsvorm van openbare kunst. Openbare kunst bestaat juist bij de gratie van de materiële verschijningsvorm. Verkennen van het werk in brede zin vanuit de vraag: Hoe ziet het eruit?

activiteit-gesprekOpen vragen over het kunstwerk en kunst- en cultuurthema: verschillende gezichtspunten verkennen, een nieuwe kijk krijgen op de kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek…

Open vragen pas na werkvorm A.

 • De titel van dit werk is ‘Zonder Titel’. Welke titel geef jij dit werk? Hoe dat zo?
 • Welk effect heeft de maat van dit kunstwerk en onze verhouding ermee? (Zoals je ziet komt het kunstwerk boven de lantaarnpalen uit). Is er samenhang met de omgeving? (Goed kijken, liefst ter plekke! Het staat op De Dom).
 • Waar houd jij meer van: van figuratieve of van abstracte kunst? Op welke manieren kun je abstraheren?

info t‘BULLET POINTS’ inhoudelijke aandachtspunten om het kunstwerk te verkennen. Voor verdieping in de bespreking van het kunstwerk. 

 • Achtergrondinformatie over het oppositiemodel van Heinrich Wölfflin als hulpmiddel bij het kijken naar kunstwerken op basis van begrippenparen:
   • tectonisch – atectonisch;
   • lineair -picturaal;
   • plastisch – ruimtelijk;
   • veelheid – eenheid;
   • duidelijkheid -onduidelijkheid;
   • convex – concaaf;
   • ruimte-innemend – ruimtegevend;
   • licht – donker;
   • statisch –dynamisch.
 • Ontwikkelingen in de moderne kunst: abstractie in de beeldhouwkunst; impressionisme als voorhoede. Met overstap van objectieve weergave naar subjectieve weergave. Vrij snel ontstaan allerlei vormen binnen het Modernisme. Abstracte Kunst is er een van. De kunst van het weglaten om de meer fundamentele structuren van het werk naar voren te halen. Vorm, compositie, kleur spelen daarin een belangrijke rol.
 • Abstraheren: hoe kun je dit aanpakken?

Aan de slag! Waarom deze activiteit?

 

jpeg opdracht Wim Geeven doe denk jpeg Wim geeven doe denk 2