Wim G-DOE-DENK

 A. ZOEK DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN / COMBINARY

 

Aandacht voor drie objecten. Er zijn overeenkomsten en toch zijn ze ook weer heel anders. In de schaal, in de mate van vervreemding van de werkelijkheid, in de werkwijze, in…  Duik er maar eens in.

B. OMSCHRIJF VOOR EEN BLIND IEMAND

Het helpt wanneer je gestructureerd met beeldanalyse aan de gang gaat. Het is ook best moeilijk om goed te omschrijven wat je ziet. Je kunt jezelf daar methoden voor aanleren.

In 3 ronden wordt toegewerkt naar een zo goed mogelijk lijkende tekening. Maar, er is een handicap. Er is maar één persoon in de groep die de afbeelding te zien krijgt. De omschrijver zit zo, zodat de anderen het niet kunnen zien. De anderen tekenen. Iedereen doet mee.De omschrijver gaat het beeld omschrijven. De anderen gaan het tekenen op basis van deze beschrijving. Mooi is niet belangrijk, wel zo goed mogelijk kloppend met de omschrijving. Omschrijver krijgt kleurenfoto van Wim Geeven’s werk. Per ronde kan eventueel van omschrijver worden gewisseld. Na ronde 3 tonen van het beeld. Hoe lijkend is iedere tekening? Welke informatie heeft hieraan (het meest) bijgedragen?
Ronde 1 : de anderen mogen geen vragen stellen; STRENG! (nu merk je welke informatie van belang is)
Ronde 2: er mogen vragen worden gesteld en de omschrijver mag verder uitleggen;
Ronde 3: er mogen alleen nog vragen worden gesteld; alleen daarop mag de omschrijver antwoord geven.

Toelichting werk Wim Geeven aan de hand van begrippenparen.

 

C. ABSTRACT CITY

Je gaat je eigen abstracte beeld maken. Kies een vorm uit de natuur of iets dat je dierbaar is. Je kunt ook uitgaan van bijvoorbeeld spreekwoorden en die letterlijk nemen als uitgangspunt voor je beeld. “De hond in de pot vinden”, …. Of het refrein van een popsong verbeelden…

Abstraheren wil zeggen: dingen weglaten. Vaak gebeurt zo’n proces bij kunstenaars ook in stappen. Piet Mondriaan schildert eerst een échte’ boom, daarna een blauwe boom, et cetera.

Je kunt abstraheren door stukken te vervagen, door voorwerpen of onderdelen te vergroten of juist te verkleinen, weg te gummen of weg te halen, door te spelen met vorm, compositie, contrast en kleur. Dat ga je nu ook doen: steeds opzetjes maken: denk bij iedere stap dat je iets verandert, weglaat of versimpelt: “Waarom doe ik dit?” .

Kijk van welk materiaal je het wilt maken? Je kunt het uitwerken op papier of karton en dan bijvoorbeeld je eindversie uit hout maken. Je kunt ook proeven doen in chamotte- of rivierklei. Bijvoorbeeld uit blokjes van 30 x 30. En wie handig is met de computer en Photoshop, kan ook een digitaal abstract fotobeeld gaan maken door een uitgangsfoto te gaan manipuleren of foto’s samen te voegen.

Het is aan jou! Succes!

Het eindproduct mag helemaal abstract zijn of toch nog enigszins figuratief. Dat hangt ook af van de keuzes die je maakt.

 

Reflectie
Verandert je kijk op abstracte kunstwerken nu je er zelf ervaring mee hebt opgedaan?